Hem
Café 60 Media

Café 60 Media

Välkommen till Café 60 Media!
Detta är vår verksamhet:


•Utgivning av böcker, främst på persiska. Vi fokuserar på pedagogiska böcker och barnböcker, men ger även ut skön- och facklitteratur (både på originalspråk och i översättning).


 

•Stöd till andra förlag eller privatpersoner med layout, formgivning, grafisk design, textbehandling, korrekturläsning etc. Har du ett eget manuskript av hög kvalitet som du vill publicera kan vi hjälpa till med hela utgivningsprocessen!


•Pedagogiska tjänster: framställning av material för språkundervisning samt kurser i hur detta material kan användas.


•Bibliotekstjänst: translitterering, klassificiering, arkivering, recensering etc.Till grund för all vår verksamhet ligger ett avståndstagande från alla former av censur, respekt för människors mångfald och ett månande om kvinnors litterära verksamhet.
فارسی دوم

بخوانید و بنویسید