ادبیات داستانی

ادبیات داستانی


ادبیات و هنر آینه‌ی جوامع بشری‌ست و ابزاری برای شناخت جامعه و مردم. ادبیات کودکان نیز به عنوان بخشی از فرهنگ و جامعه، حاوی فرهنگ شفاهی عامه، لالایی‌ها، قصه‌ها، حکایت‌ها و اشعار است. به طبع نویسندگانی که برای کودکان می‌نویسند با هدفمندی دست به نگارش آثاری می‌زنند که به رشد و پرورش

شخصیت و اعتلای فکری کودکان و نوجوانان می‌انجامد. اعتلای تخیل و تجربه به عنوان دو پیش‌فرضیه‌ی یادگیری از طریق این آثار میسر است


هدف کافه شصت از انتشار آثاری در زمینه‌ی ادبیات کودکان در وهله‌ی اول یاری رساندن به بزرگسالانی‌ست که وظیفه‌ی خطیر تعلیم و تعربیت کودکان و نوجوانان را بر عهده می‌گیرند. از سوی دیگر شناساندن کودک به خود و جهان پیرامون خویش است. بی‌شک تنوع در این آثار همانقدر ضروری‌ست که در ادبیات بزرگسالان


و سرانجام اینکه ما معتقدیم ادبیات می‌تواند در برقراری و پایداری صلح در جهان تأثیر بگذارد

Copyright Café 60 Media © 2016

Web Analytics